Mainos

Anna työntekijöille vastuuta – se kannattaa!

Anna työntekijöille vastuuta – se kannattaa!
27. kesäkuun 2018 bal@freemindsmedia.com

27. kesäkuuta 2018

Anna työntekijöille vastuuta – se kannattaa!

Useimmat parturit ja kampaajat pitävät toimipaikkaansa lempilapsenaan, minkä vuoksi heidän on usein vaikeaa hellittää ja jakaa vastuuta alaisille. Todellisuudessa kuitenkin juuri se voi tehdä toimipaikasta paremman ja kannattavamman. Kun annat työntekijöille enemmän vastuuta, he myös kokevat suuremman vastuun työpaikkaansa kohtaan, mikä johtaa suurempaan sitoutumiseen.

Teksti: Pia Finne

Koulutus

Lisäkoulutus on A ja O jokaisessa kampaamossa ja parturiliikkeessä. Työnantajalla on tärkeä rooli työntekijöidensä täydennyskoulutuksen suhteen, mutta hänen ei välttämättä tarvitse olla vastuussa näiden koulutussuunnitelmasta. Hyvä idea voisi olla se, että toimipaikan omistaja ottaa selvää jo parturiksi/kampaajaksi valmistuneiden koulutuksesta ja taidoista, sekä antaa näiden kouluttaa harjoittelijoita ja ehkä myös toimipaikan uusimpia työntekijöitä. Tee yhdestä työntekijästäsi koulutusvastaava ja anna hänen johtaa liikkeen koulutustapahtumia.

Anna tiimille vastuuta

On tärkeää antaa vastuuta tuloksista kaikille työntekijöille, antaa heidän osallistua, sekä antaa heille mahdollisuus esittää uusia ideoita. Anna työntekijöiden tehdä omia päätöksiä uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Pieni aivoriihi silloin tällöin voi olla antoisa uusien ideoiden esiin saamiseksi, oli kyse sitten asiakkaiden säilyttämisestä tai uusien hankkimisesta. Se voidaan järjestää esimerkiksi pitämällä tilaisuus toimipaikassa, tai osallistumalla johonkin lähiympäristössä järjestettävään tapahtumaan. Liikkeen omistaja ei tietenkään voi tarttua kaikkiin ideoihin, mutta kaikilla tulee olla mahdollisuus esittää ideoitansa – niin toimipaikan kokeneimmilla ammattilaisilla kuin vasta palkatuilla assistenteillakin.

Tietoa, tietoa, tietoa

Raportit ja muu tieto ovat menestyksen salaisuus, minkä vuoksi työntekijöille kannattaa antaa tietoa taloudellisista avainluvuista. Isommassa toimipaikassa on syytä olla oma esimies, joka huolehtii päivittäisestä toiminnasta, on perillä työntekijöiden suorituksista ja varmistaa, että nämä kirjoittavat yksilöllisiä raportteja, jotka toimipaikan omistaja voi analysoida ja joita voi pitää pohjana kehityskeskusteluissa kunkin työntekijän kanssa. Lisäsilmien ansiosta omistajalle jää enemmän aikaa keskittyä lukuihin ja muuhun saamaansa tietoon kehittääkseen toimipaikasta entistä menestyneemmän. Toimipaikan esimieheksi valittavan tulee olla järjestelmällinen ja muista ihmisistä pitävä henkilö. Kun hänet on koulutettu tehtävään, hän ottaa vastuun toimipaikan päivittäisestä toiminnasta. Tämä saa aikaan ylpeyttä ja työn iloa.

Luo bränditietoisuutta

Jos toimipaikan työntekijät saavat vastuuta omista työskentelyalueistaan ja omista töistään, he ymmärtävät toimipaikan olevan tavaramerkki omine arvoineen ja erityisine imagoineen. Juuri tätä imagoahan halutaan ilmentää, minkä vuoksi on tärkeää, että kaikilla on sama käsitys siitä, mitä tavaramerkki edustaa. Jakamalla tätä tietoa ja käsitystä toimipaikan omistaja saa työntekijöistään enemmän irti. Loppujen lopuksi on kyse työn ilosta ja siitä, että ihmiset ovat tyytyväisiä työhönsä. Tämän vuoksi on tärkeää antaa alaisille mahdollisuus kasvaa. Ei ole epäilystäkään siitä, etteivät iloiset ja tyytyväiset työntekijät toimisi työssään eettisemmin.

Toimipaikan omistajan on jatkuvasti muistettava kertoa, mihin pyritään ja etenkin, miksi pyritään juuri siihen. Asioiden muuttumisesta pitää kertoa myös alaisille, ja näiden tulee joka hetki olla osa toimipaikkaa koskevaa visiota.

MAINOS