Mainos

Brändäys luo menestystä

Brändäys luo menestystä
7. joulukuun 2018 bal@freemindsmedia.com

07. joulukuuta 2018

Brändäys luo menestystä

Sanakirjan määritelmä sanasta brändi on seuraava: joukko liiketoimintaan, tuotteeseen, palveluun, paikkaan tai henkilöön liittyviä kokemuksia ja mielleyhtymiä. Brändi on näin ollen määritelty konkreettisilla symboleilla, kuten nimellä, logolla tai sloganilla, joka erottaa tuotemerkin kilpailijoista. Nämä elementit muodostavat yhdessä symbolisen määritelmän kaikesta siitä tiedosta, joka voidaan liittää liiketoimintaan, organisaatioon, tuotteeseen, palveluun, paikkaan tai henkilöön.

Kun kuluttaja määrittelee brändin
Kaikki yllä mainitut määritelmät ovat tunnustettuja, ja paikkaansa pitäviä. On olemassa kuitenkin myös uusi tapa määrittää brändi – nimittäin ymmärtämällä, että onnistuminen riippuu suurelta osin kuluttajien mielipiteestä.

Tunnetusti intohimoiset ihmiset saavat aikaiseksi hyviä tuloksia, ja tämä saa monet tuotemerkkiasiantuntijat uskomaan, että liiketoiminnan, palvelun tai tuotteen nettoarvon voi määrittää pelkästään sen yhteydellä sanoihin intohimo ja ihmiset – sanoja, joita ei normaalisti yhdistetä liiketoimintaan!

Asiakas saa hyvin harvoin brändiin liittyviä kokemuksia ilman, että välittäjinä olisi muita ihmisiä. Hyödyntämällä suurta uusien ideoiden ja tietojen lähdettä voidaan kuluttajien brändikokemus selvittää perin pohjin ja saada tuotemerkin koostumus esiin. Tämän jälkeen se voidaan välittää kaikille asiakkaille aina näiden ollessa tuotemerkin kanssa tekemisissä.

Parturien ja kampaajien odotukset
Partureille ja kampaajille on itsestään selvää, että he ovat päivittäin tekemisissä monien ihmisten kanssa. Kaikilla näillä ihmisillä on odotuksia sen suhteen, mitä he tulevat toimipaikassa kokemaan.

Helppo tapa toimipaikan menestyksekkään brändäyksen aikaansaamiseksi voi tämän vuoksi olla asiakkaiden odotusten lähempi tarkastelu. Mikä parturi tai kampaaja on? Ennen kaikkea mielessämme pitää kuitenkin olla selkeä määritelmä siitä, mitä oikeastaan teemme. Työmme on prosessi, jossa saksien, kamman, värien, kiharrusaineiden, muotoilutuotteiden ja välineiden luova ja ammattimainen käyttö luovat yhdessä lopputuloksen, joka täyttää sekä asiakkaan fyysiset että psyykkiset odotukset. Tämä voi kuulostaa hurjalta, mutta yritä lukea virke uudelleen ja mieti, eikö kampaajana olemisessa ole kyse juuri siitä.

Brändäyksen perusteet


Brändin nimi – Brändin nimen tulee antaa kuluttajille vihje siitä, minkä tyyppisestä palvelusta tai mistä tuotteesta on kysymys. Esimerkiksi ”Leenan kampaamo” viestittää selkeästi, että kyseisessä paikassa Leena leikkaa hiuksia. Nimi voi myös luoda tunneperäisiä mielleyhtymiä tai energiaa ja glamouria uhkuvia odotuksia. Muista, että jos nimi on mahtipontinen, tulee koko paketin vastata nimen asettamia odotuksia, muuten brändi hajoaa käsiin.

Brändin identiteetti – Tässä on kyse siitä, millaisena toimipaikan omistaja haluaa asiakkaiden näkevän paikan palvelun, tuotteiden ja kokemuksen suhteen sekä etenkin sen suhteen, miten se poikkeaa muista samankaltaisista toimipaikoista. On kuitenkin tarkasteltava myös sitä, mikä tekee brändistä kuluttajien silmissä erilaisen. On siis tärkeää asettua heidän asemaansa ja miettiä, miten tuotemerkki eroaa heidän kannaltaan verrattuna työntekijöiden kantaan.

Brändin persoonallisuus – Persoonallisuus nostaa brändin esiin, antaa sille identiteetin ja antaa etenkin tuotemerkille luonnetta: esimerkiksi vakavasti otettava, lämmin, luova, ammattimainen tai luotettava. Sen syntymiseen kuluu aikaa, ja se kehittyy parhaiten yhdessä markkinoinnin, graafisen ilmaisun ja yrityksen logon pitkäjänteisen käytön kanssa.

Brändin lupaukset – Brändin lupaukset herättävät asiakkaiden odotukset kunnolla eloon! Lupaukset ovat brändin ”Graalin malja”, koska ne yhdistävät kaikki yllä mainitut elementit. Palvelun tai tuotteen sekä sen, miten kuluttaja tuotemerkin kokee. Se sisältää kaikki fyysiset, inhimilliset ja tunteisiin liittyvät näkökohdat. Motot kuten ”Hiuksesi ovat intohimomme” tai yksityiskohtaisemmat tavoitteet usein tukevat tuotemerkkiä ja antavat siitä hyvän vaikutelman.

Brändin kosketuspinta – Tässä on kyse siitä, millaisena tuotemerkki näyttäytyy aina asiakkaan ollessa sen kanssa tekemisissä. Tärkeää on punainen lanka, joka selkeästi ilmaisee tuotemerkin kaikkia puolia. Ilman tätä jatkuvuutta tuotemerkki voi menettää identiteettinsä, hyvän maineensa ja uskottavuutensa.

Brand Value – Tähän kiteytyy brändin koko arvo. Partureiden ja kampaajien osalta kyseessä on ensisijaisesti brändin arvo paikallisympäristössä, ja sen syntymiseen kuluu aikaa. Brändin arvo ilmaisee toimipaikan asemaa sillä alueella, jolla työskentelet. Juuri tämä arvo näyttää olevan erittäin tärkeä toimipaikkaa myytäessä.

Passionate People Perform

Mikään yllä olevista elementeistä ei voi toimia, elleivät työntekijät suhtaudu intohimoisesti siihen, mitä tuotemerkki edustaa. Liiketoiminnan ja tiimin rakentaminen sisältä päin on jokaisen menestyneen tuotemerkin salaisuus. Ja nykyään, kampaamoalan muuttuessa tosissaan osaksi elämystaloutta, todellinen tuotemerkkisi ovat työpaikkaansa edustavat ihmiset.

Katso myös: Käytä musiikkia hyödyksi kampaamossasi


MAINOS